Misyon

Üniversitemiz kaynaklarının mevzuata uygun bir şekilde  ekonomik, etkili ve verimli kullanılması için  risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerini ulusal ve uluslararası  standartlara uygun olarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirerek denetim ve danışmanlık  faaliyetini gerçekleştirmek ve bu suretle  üniversitemizin stratejik amaçlarına katkı sağlamaktır. 


Vizyon

Vizyonumuz; “Ulusal ve uluslararası  iç denetim standartlarına uygun olarak denetim ve danışmanlık faaliyeti sunan, çalışmaları ile iç denetimin üniversite için değerli bir kaynak olduğunu ortaya koyan, etkin ve etkili bir denetim birimi olmaktır.”